Dech je mocný… vrací nás do přítomnosti a k sobě

Ráda bych se s vámi podělila o několik způsobů vědomého dýchání, které mi pomohly v životě překonat určité nesnáze. Mohu říct, že mě tyto techniky doslova vytáhly a navrátily zpět na cestu sebeuzdravování. Mám je velmi dobře vyzkoušené a osvědčené v praxi. Vracím se k nim a využívám jejich benefitů podle potřeby a příležitostí. Vedou moji pozornost zpátky k tělu a vnímání prožitků.

V tomto článku vám představím čtyři typy dýchání, které dokáží zlepšovat náladu, povzbudit, měnit pocity a myšlenkové formy i rozpouštět energetické bloky. Při pravidelném praktikování vás život začne více bavit, naplňovat a navyšovat vaši energii.

 • Už se vám někdy stalo, že život přinesl nečekaně velké množství náročných situací?
 • Přicházely rychle, neočekávaně a vše se měnilo s neuvěřitelnou rychlostí?
 • Zažila jste duševní otřes a důsledkem tohoto náhlého přechodu bylo uzavření a nepřítomnost ve svém těle?
 • Zažila jste, co znamená nemít žádnou motivaci a nedostatek životní energie?

Všimla jste si někdy, co se děje s vaším dechem, když se objeví nečekaná a nepříjemná situace?

Většina z nás se pokouší kontrolovat své tělo, emoce a myšlenky nevědomě pomocí dechu a to tím, že dech zadržuje v situacích, které jsou nám nějakým způsobem nepříjemné a pro nás náročné.

Vědomá práce s dechem

Můžeme se ale vědomě rozhodnout, kam chceme dávat svou pozornost. Rozhodnout se, jak se chceme cítit a pak musíme udělat něco pro tuto změnu! Poslouží nám k tomu například vědomá práce s dechem.

Při řízeném dechu se napětí z těla dokáže uvolnit rychleji. Přicházejí nové pocity a jasnější myšlenky.

Kam dáváme naší pozornost to posilujeme a tam jde i naše energie.

Nejprve položte sama sobě tyto otázky a pokuste se najít odpovědi:

 • Jak v tuto chvíli dýchám?
 • Jak se mi dýchá?
 • Jaké je napětí ve svalech v oblasti krku a horních trapézů?
 • Co dělám proto, aby jsem se začala cítit lépe?
 • Uvědomuji si vůbec tento stav?

Zkuste si to pojmenovat…

Pojďte se se mnou naučit práci s dechem tak, abyste se dokázala rozhodnout, jak se chcete cítit a co prožívat v životních situacích a nebýt přitom ovládána stále se opakujícími vzorci.

Pokud se naučíte práci s dechem, můžete dosáhnout velkých změn ve svých energetických drahách. Bude jimi vedeno více potence, kterou pak tělo může využít pro další léčení.

Co je důležité vědět

Při praxi s dechem je důležité vědět, jakou změnu dokáže vyvolat různý rytmus dýchání v našem vědomí. U každého typu dýchání proto uvádím jeho využití. Některé techniky vás uvedou do stavu klidu, jiné naplní energií a jiné otevírají srdce nebo probouzí vzrušující pocity.

Jakmile se budete učit a měnit svůj běžný rytmus dechu, budete více okysličovat svá těla a začnete se i jinak cítit. Je zcela přirozené, že se může objevit během cvičení mírné motání hlavy v důsledku zvýšeného příjmu kyslíku (překysličení).

Také je důležité vědět, co dělat, pokud se během cvičení objeví nežádoucí myšlenka. Mám na to tento postup:

 • Všimněte si té myšlenky.
 • Uvědomte si prožitky v těle s myšlenkou spojené.
 • Dovolte myšlence, aby odešla (dejte jí prostor).
 • Vraťte svou pozornost zpět k procvičovanému způsobu dechu a jeho vnímání v těle. (Nádech a výdech…)

Ve všech technikách dodržte tato obecná pravidla

 1. Při dýchání si nechte otevřené oči.
 2. Dívejte se na jeden bod na druhé straně místnosti v úrovni očí.
 3. Nastavte si budík, abyste neztratila pojem o čase na 5 – 10 minut (výjimka je u ohnivého dechu, který dělejte 1 – 2 minuty).
 4. Až čas vyprší, tedy na konci techniky se třikrát zhluboka nadechněte a pak dýchejte, tak jak jste zvyklá.
 5. Všímejte si, jak se po jednotlivých způsobech vědomého dýchání cítíte. Můžete si postřehy i zapsat.
 6. Dokud se jednotlivé typy dechu učíte, dýchejte ústy (výjimka je u ohnivého dechu, kde se dýchá nosem).

4 typy vědomého dechu

Srdeční dech

Provádějte 5 až 10 minut.

Práci s dechem u tohoto typu můžete zrychlovat nebo zpomalovat. Dech dokáže měnit naše vědomí, uvolňuje napětí a otevírá srdeční oblast.

 1. Pokuste se začít zívat. Zíváním totiž dává tělo najevo, že potřebuje víc vzduchu. Více kyslíku v těle znamená více života a bdělosti.
 2. Všímejte si a prociťujte, jak se zívání šíří přes celá ústa na obličej. Procvičujte někde o samotě, kde neřešíte, jak u toho vypadáte a nemusíte zakrývat ústa nebo něco vysvětlovat. Může se stát, že se tělo začne probouzet a začne samo vyžadovat zívání. Dovolte mu to a dejte tomuto prostor.
 3. Nyní dýchejte. Uvolněte čelist, pootevřete ústa a uvolněte svaly na obličeji. Otevřete hrdlo a dýchejte ústy – jemně, ale plně.
 4. Vydechněte. Při výdechu nechte dech volně odejít z těla a zkuste přitom zapojit slaboučký zvuk ááách… Dech i zvuk by měl vycházet z hloubky vašeho těla.
 5. Nadechněte se a znova vydechněte. Mělo by to být s minimálním úsilím.
 6. Pokračujeme v tomto rytmickém dýchání přibližně 3 minuty.

Po ukončení řízeného dechu se 3x zhluboka nadechněte a vydechněte. Teď již dýchejte, jak jste zvyklá.

Spodní dech

Provádějte 5 až 10 minut.

Spodní dýchání používám, když se potřebuji zklidnit a otevřít své smysly. Je to ideální dech, chcete-li se dostat ze stavu stresu či spěchu do stavu uvolnění a lehkosti.

 1. Posaďte se na židli s pevným opěradlem. Upravte pozici těla tak, aby jste se cítila pohodlně a zároveň seděla vzpřímeně. Uvědomte si držení hlavy. Pokud víte, že často předsouváte bradu, upravte i usazení hlavy na krční páteři. Plosky nohou nechte volně položené na podlaze. Zkuste si procítit přes plosky nohou, čeho se chodidla dotýkají a jaké to je. Co vnímáte? Co cítíte? Uvědomte si své sedací kosti, hýždě a stehna, jak se dotýkají židle.
 2. Pozornost teď zaměřte na své břicho a jeho tvar. Nehodnoťte, jen nechte ruce lehce spočinout. Vnímejte jeho tvar, vnímejte dotek rukou a jak se při nádechu bříško nadouvá a s výdechem klesá.
 3. Začneme vydechnutím veškerého vzduchu z plic.
 4. Při nádechu si všímejte oblasti, kde máte anální svěrač a lehce tlačte svěrač směrem ven. Můžete si představit, že váš anální otvor se chce dotknout židle. Pokud se vám nedaří zaměřit pozornost na tuto oblast a zároveň si všímat nádechu, zkuste zaměřit pozornost při nádechu na bříško. Budete si tedy při nádechu všímat vyklenutí bříška. Bříško i anální otvor se při nádechu „nadechují“  směřují směrem ven. Tento způsob dýchání je přirozený ve spánku, když tvrdě spíme.
 5. Při výdechu nedělejte nic. Nestahujte svěrač, jen ho prostě nechte být. Mějte povědomí o tom co se děje. Uvědomujte si, jak dech odchází z těla a bříško a svěrač se navrací zpět na své místo.
 6. Několikrát opakujte.

Po ukončení praxe se 3x zhluboka nadechněte a vydechněte. Teď již dýchejte, jak jste zvyklá.

Během dýchání se může objevit pocit tepla v obličeji nebo můžete zavnímat propojení horních a spodních čaker.

Kruhový dech

Provádějte 5 až 10 minut.

Tento typ dýchání buduje energii a rozproudí ji po těle. Zesiluje pocity – emocionální i tělesné. Je obzvláště vhodné pro cirkulaci erotické energie, jak vaším tělem, tak mezi vámi a tělem partnera. Můžete ho využít i při procházkách v přírodě a více nadechovat tímto způsobem energii přírody.

Podstata kruhového dechu je v neustálém dýchání bez jakékoliv přestávky mezi nádechem a výdechem. Nádech přechází plynule do výdechu, který dále bezprostředně navazuje na další nádech. Tento druh dýchání můžeme praktikovat vsedě, vestoje i vleže.

 1. Dýchejte zlehka s mírně pootevřenými ústy. Zkuste uvolnit spodní čelist a všimněte si zda nepředsouváte bradu moc dopředu. Najděte si příjemnou pozici pro posazení hlavy na krku. Upravte posazení hlavy, tak aby vzduch lehce proudil a chladil na zadní straně krku. Mnohdy stačí jen mírně upravit bradu, aby dýchání bylo efektivnější a šlo snadněji.
 2. Vnímejte otevírání a uvolňování zadní části svého krku. Dech nevynucujte ani neovlivňujete. Nádech bude vyžadovat trochu snahy, ale výdech by měl proběhnout sám.
 3. Představte si, že váš dech vykonává nepřerušený kruh.

Po ukončení praxe se 3x zhluboka nadechněte a vydechněte. Teď již dýchejte, jak jste zvyklá.

Ohnivý dech

Cvičte maximálně 1 až 2 minuty. Dýchejte nosem!

Tento dech je velmi rychlý a nepřerušovaný s důrazem na výdech.

Využívám ho, když potřebuji rychle doplnit energii nebo navrátit pozornost před něčím důležitým. Probouzí, čistí plíce a krev. Poskytuje vhledy do vlastního života. Budete si připadat jako znovuzrozená a můžete cítit i vnitřní zahřátí orgánů.

 1. S výdechem vydechněte veškerý vzduch z plic. Můžete si pomoci tím, že přitáhnete břišní svaly směrem k bederní páteři.
 2. S nádechem uvolněte břišní svaly. Plíce a celý trup se automaticky naplní vzduchem.
 3. Ruce mějte položené na bránici. Všímejte si zvedání a klesání bránice při práci s dechem. Vaše pozornost je zaměřená na nádech a výdech a jeho sílu.
 4. Začínejte s 1 nádechem každé 2 vteřiny a pomalu přidávejte rychlost, až se dostanete na 2 nádechy za vteřinu.

Po ukončení řízeného dechu se 3x zhluboka nadechněte a vydechněte. Teď již dýchejte, jak jste zvyklá. Chvilku zůstaňte sedět, nezvedejte se hned po skončení cvičení.

Pokud se začnou objevovat zadržované emoce, všimněte si jich. Možná se vám spojí s nějakým prožitým příběhem nebo taky nemusí…. nevadí. Zkuste je jen prodýchat a dát jim prostor k uvolnění až na úrovni tkáňové paměti. Tyto emoce se mohou objevit, pokud přijde čas a tělo má dostatek potence na jejich propuštění. Zpomalte dýchání a uvolněte se a volně vydechujte. Vše je v pořádku…

Doporučení

Po každém cvičení porovnejte, jak jste se cítila před praxí s dechem a jak po skončení. Nejlépe se toho docílí spočinutím v procvičovací pozici a pozorováním svého těla a jeho prožitků.

Jak se vám teď daří? Co se změnilo? A co naše myšlenky?

Procvičujte a připomínejte si každý den svůj dech. Využívejte vědomou práci s dechem co nejčastěji a pamatujte, že časté opakování z vás udělá mistra.

Katka ♡
Vaše průvodkyně na cestě sebe-léčení

Kateřina Tausiková
Pomáhám ženám znovu se spojit se svou uzdravující vnitřní silou a intuicí, zlepšit své prožívání v oblasti intimity a začít žít naplňující život. Skrz celostní přístup a naslouchající dotek po stopách vašich emocí a myšlenek vás dovedu až domů, do rovnováhy, kde se tělo samo navrací ke zdraví.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.