Můj příběh

"Když je žák připraven, učitel se vždycky objeví."

Dnes svůj život opravdu ŽIJI

Věřím, že náhody neexistují. Vše, čím jsem si prošla, mělo svůj význam. Vším, co bylo tak zásadní v mém životě, jsem si měla projít, abych se dostala až sem. Vše, co stále zažívám, mě každý den učí zlepšit svůj život.

Tím, že prohlubuji své dovednosti, pomáhám také ostatním zlepšit jejich životy.

Možná se vám bude zdát, že můj příběh se velmi podobá příběhům ostatních lidí, kteří začali pracovat na svém osobním růstu a začali měnit svůj život.

Já ale věřím, že jsme každý jedinečný a každý z nás má pravě takové dary, jaké ostatní potřebují, aby žili život krásnější a radostnější. Své dary musí ale nejdříve objevit na cestě životem.

Půl života jsem "žila jako omámená"

S manželem jsem se poznala ve svých 19ti letech. Dlouho jsme spolu chodili a po 7 letech jsme se vzali. Jenže již po roce a půl jsem se rozešli a každý začal bydlet sám. Bylo to pro mě náročné období, ze kterého jsem se těžko vzpamatovávala. V tomto čase mi bylo všechno jedno. Měla jsem pocit, že se mi svět zhroutil... Po půlročním zoufání se mi naskytla příležitost odjet do cizí země a přestože jsem nikdy nechtěla nikam vyjet a žádný cizí jazyk jsem pořádně neuměla, vycestovala jsem na 10 měsíců do Austrálie

Tady se střídaly nálady od euforie, že jsem v tak krásné zemi a hned po té, hluboké propady smutku a zoufalství. Po návratu zpět do Čech jsem začala řešit rozvod. Vše již bylo zařízené, ale jak osud asi chtěl ještě v době než rozvod přišel v platnost, jsem žádost stáhla.

S manželem jsme zůstali spolu.   🙂

Asi rok po mém návratu z cest jsem onemocněla. Na krku se mi objevila při polknutí zvětšená štítná žláza. V té době jsem již pracovala na rehabilitaci, kde působila i krční lékařka, která mě hned odeslala na endokrinologii a během pár dní jsem šla na operaci. Odstranili jednu stranu štítné žlázy a po 14 dnech druhou stranu.

Proběhlo ozařování tohoto místa radiojodem a už celoživotní pojídání hormonů.

  • Tenkrát se moje myšlenky točily v kruhu a nebyly k utišení. 
  • Neustálý vnitřní strach byl na denním pořádku.
  • Stále dokola jsem probírala, co se stalo v minulosti a co se bude dít v budoucnosti. 
  • Vnitřní monolog se nedal zastavit - svět byl pro mě nespravedlivý a děsivý.
  • Trápila jsem se a nežila přítomností, jak se říká, tady a teď. 
  • Životní styl nasvědčoval tomu, že jsem se neměla ráda.

"V tomto nastavení jsem ani nemohla vnímat, jak toto vše ovlivňuje
mé vnitřní prožívání a mé okolí ve kterém žiju."

Změnu nastartovala až nemoc

Teprve tehdy přišlo zastavení toho kolotoče a vše se začalo měnit. 

Začala jsem hledat cestu, která by mi pomohla udělat kroky k uzdravení, k vylepšení vztahů ke mě samotné i k mému nejbližšímu okolí. Snažila jsem se najít cestu k lepšímu prožívání na všech úrovních mého života.

Už jsem nehledala a neřešila události, které se staly na ose času, ale byla jsem v naprosté přítomnosti s jediným záměrem: aby již ustal ten neustálý vnitřní neklid provázející celý můj život a aby se mé buňky opět uzdravily.

Né náhodou se mi do ruky dostala kniha Zjevení světla - Cesta sebeuzdravování (od Barbary Ann Brennan), která odstartovala mé nové nasměrování a pomohla začít uskutečňovat pomalé krůčky k mému vytouženému záměru. Vše se dělo postupně, ale při zpětném ohlédnutí a zamyšlení je až k nevíře, jak to vše zapadalo do sebe.

Období nasávání informací a vědomého pozorování

Intenzivní zájem o sebeléčení a práce se svým biopolem mě poháněl dál. Začaly se mi v životě objevovat zvláštnosti, které navyšovaly zájem k dalšímu studiu a zkoumání. Spoustu let jsem se vzdělávala, abych znala lidské tělo a jeho fyziologii. Učila jsem se od fyzioterapeutů a lidí, kteří jsou lídry ve svém oboru. Studovala různé knihy léčitelů, ale i řadu odborných knih.

Na řadu přišel osobní rozvoj, meditace, naslouchání si... To bylo fajn, naučila jsem se práci se svým vnitřním prostorem a stopování prožitků ve svém těle.

Výsledky přicházely, ale neřešily hluboko usazené vzorce - příběh mého života, který byl uložen až na samotné buněčné úrovni.

Znalost lidského těla a dovednosti v dotekovém oboru jsem získala, ale co hlava? Co ty mé myšlenky? Pořád se to zdánlivě "točilo v kruhu" a vždy po nějaké době se objevila nepříjemná událost a bylo TO tu znova...

Možná ten začarovaný kruh také znáte?

Ať už nevědomě, nebo částečně i vědomě se stále snažíte vyhýbat situaci, která v minulosti hluboce zranila - vyhýbáte se něčemu ze svého života, co nechcete již znova prožívat. Děláte vše pro to, aby se to neopakovalo, ale někde vzadu v podvědomí, to číhá a nečekaně to přichází znova.

Je to silnější než dříve. Uvnitř sebe vnímáte neustálý "strach na pozadí", který vás drží v napětí a nenechá úplně uvolnit. Může se zdát, že relativně bezdůvodně máte v sobě vnitřní neklid.

Ale je to opravdu bezdůvodně?

Pořád má smysl své pocity sledovat, naslouchat si a hledat či dokonce stopovat příčiny svého vnitřního stavu. Být si vědomá všech úrovní svého bytí, své mysli, těla i duše. Být pozorná, vnímat sebe sama na všech úrovních. To je nejdůležitější!

"Procházela jsem dveřmi, které se postupně otevíraly..."

Odstartovala jsem další důležitou etapu svého života

Po rušném odbobí mého života, kdy jsem hledala různé cesty, jak zlepšit své zdraví a najít sama sebe, mi do cesty přišla práce, která se týkala intimity. Byla to práce s tělem jiná, než jakou jsem do té doby znala z fyzioterapie. V mé tehdejší životní situaci jsem v tom hledala další možnost uzdravení, další záchranu a řekla jsem "Ano".

Po prvním semináři přišlo opravdu velké uvědomění, které mi otevřelo úplně nové obzory.
"Práce s tělem na takové bázi?" říkala jsem sama sobě, "O tom jsem nikdy neuvažovala."

Začala jsem chodit na další semináře, kde se pracovalo s celým tělem (bodywork) a vše se začalo zlepšovat a já se rozhodla jít dál. V době, kdy jsem se rozhodovala jak dál, přijížděl do Čech Somatický Sex učitel (z Kalifornie) Joseph Kramer, PH.D..

Po tom, co jsem se přihlásila k intenzivnímu studiu somatické sexuologické práce s tělem se odstartovala další etapa mého života.

V té době jsem již měla dvě děti. Měla jsem za sebou dva fyziologické (vyvolané) porody s nástřihem a potrháním, také zmiňované 2 operace štítné žlázy, ozařování a rozvod, který se posléze neuskutečnil (děkuji za to). To vše se zapsalo do mého těla. Přestávala jsem vnímat své tělo a jeho potřeby, přestávala jsem vnímat přítomnost, žila jsem minulostí a ve strachu z budoucnosti.

Bodywork - práce s tělem - byla pro mě cesta, jak z toho ven, jak začít vnímat zase sema sebe. Co vlastně "já" chci a potřebuju? Kdo vlastně jsem? Co tady dělám? Proč tu jsem? Otázky se dostávaly do vědomí a já hledala odpovědi...

Rok 2015 byl velmi intenzivní, ale vnímala jsem, že je to velký zásah do mého života . Vše co se od dětství až do dospělosti nahromadilo v těle a jeho tkáních se dostávalo ven. Docházelo k čištění pomocí emocí, které se vynořovaly a které jsem léta zadržovala, neprojevovala.

Začala jsem vyjadřovat, co jsem vnitřně cítila a dostávat se více do ženské energie.

Byla jsem tak překvapena účinností práce s tělem, že jsem se této dovednosti rozhodla věnovat profesionálně. 

Po úspěšném zakončení této sebepoznávací praxe jsem opět pokračovala dále.

Více o mém vzdělání tady...

Okolní prostředí, tělo, emoce...
A co je za tím?

Zajímalo mě, co to je, to jemné, co vnímám při naslouchajícím doteku? Co to je, co se mění v prostoru, když se zklidním a přichází ten známý vnitřní klid?

Měla jsem přání, aby se v mém životě objevil učitel, který mi bude mým průvodcem při hledání odpovědí. Průvodce, který mi bude dále pomáhat rozšiřovat mé vědomosti.

Když si něco z hloubi duše přejete, splní se to.

Do života mi přišla Kraniosakrální biodynamika a úžasní učitelé, více ošetření pro dočerpání sil... (Bhadrena Tschumi Gemin MA, BCST, RCST a Kavi Gemin, Osteopath, BCST, RCST). O 3 roky později, v roce 2019, jsem International Institute for Craniosacral Balancing opouštěla s úspěšně složenými zkouškami. O rok později jsem pak své vzdělání rozšířila i o práci s miminky a dětmi pomocí Kraniosakrální biodynamiky.

Stále se učím, prohlubuji dovednosti a rozšiřuji své pole působnosti. Aktuálně v 3letém probíhajícím studiu NeuroEnergetické terapie (NET). Jde o nový přístup k holistické péči o zdraví, které vyučuje Roger Gilchrist, který je proslulý tím, že integruje holistické přístupy do běžného mainstreamového zdravotnictví. Sám je také BCST terapeutem.

Nejdůležitější pro mě je, že se vše v jeden okamžik v jedné bytosti propojuje:

  • vědomé vnímání myšlenek, emocí a jejich prožívání v těle
  • poznávání, co se právě děje na všech úrovních bytí
  • a můžeme do vnímání zahrnou i okolní prostředí, podněty přicházející zvenčí, které mohou vše v těle odstartovat a znovu vyvolat...

A to je přesně ONO

Vědomé vnímání sebe sama jako celku, to je to nejdůležitější. Naučit se zklidnit a poskytnou sobě takové podmínky, kdy se začne celá naše bytost přirozeně orientovat zpět k původnímu nastavení. Tehdy začíná náš systém pracovat hluboko na samotné úrovni buněk.

V Biodynamice tomu říkáme "spojení se s matricí zdraví". Tyto síly nás formují, utvářejí ale i opravují. Rozpoznávají naší minulost, ať už je jakákoliv, a pomáhájí nám znovu se radovat ze života a dívat se kolem sebe s úžasem v očích.

"Mé poslání je pomoci hledajícím dostat se zpět do rovnováhy ve všech rovinách lidského bytí."

Nabízím Vám svou pomoc

Všichni přicházíme na tento svět, abychom se učili životu a lásce. Každý si může prožít bouřlivé časy a je jen na něm, jak se k tomu postaví. Jestli ho to pohltí, nebo se z toho ponaučí a vykročí znovu dál... ale JINAK.

Občas je dobré říci si o pomoc a přijmout ji. I to je proces učení.

Teď Vám ji mohu nabídnout.

Pojďme spolu najít cestu a proměnit Váš život ve zdravější a radostnější.

S důvěrou k životu a jeho cestám
Katka