Mapování pro ženy -
uvolnění pánevního dna

„"Bez uvědomění není možné skutečně žít svobodně. Jinak jsme jen v obvyklé reakci na to, co se vynořuje." – Jack Kornfield"

Co je mapování pro ženy

Dnes už je vaginální mapování známé a často se o této možnosti píše v časopisech pro ženy, pořádají se semináře a kurzy, kde je toto téma více rozebíráno.

Samotný název naznačuje, že jde o dotek ve velmi intimní oblasti ženy.

Často ke mně přicházejí ženy, které po mnoho let vnímají bolesti v pánevní oblasti. Prožívají nepohodlí, které jim značně znepříjemňuje sexuální život. Někdy se také stává, že žena vůbec nevnímá doteky - je jakoby odpojena od své intimní oblasti.

Moje práce je pak převážně zaměřena na uvolnění bolestivých míst, nebo uvědomění si tkání v této oblasti. Často je zapotřebí i práce s celým tělem a jeho napětím.

"Vaginální mapování vylepšuje nejen intimní prožívání.

Je také vnímáno jako podpora osobního růstu.

Jednoznačně zlepšuje život mnoha ženám."

Moje vlastní zkušenost

Sama jsem byla velmi překvapena, když jsem prošla touto metodou, jak moc tento prožitek může změnit kvalitu napětí v celém těle a harmonizovat psychiku. 

Po této své zkušenosti jsem se rozhodla pro studium  Sexological Bodywork (SB).

Byl to hlavně důvod zavnímání velkého potenciálu skrývajícího se v této dovednosti, a to nejen při práci s tkání v intimní oblasti, ale celý Bodywork má obrovský přesah do oblasti psychické, hormonální, imunologické...

Uvolňováním pánevního dna je ovlivněna celá bytost na všech úrovních a přirozeně ženu uvádí do zdraví a harmonie.

"Naučí-li se žena mít ráda své tělo, přijímat, pečovat, naslouchat a vnímat jeho potřeby, zvýší a upevní své spojení se zemí.

Tělo je domov pro našeho ducha v tomto životě."

Na co se mapování doporučuje

 • znovu nalezení pružnosti a správné funkce pánevního dna
 • úprava pravidelnosti menstruačního cyklu
 • snížení bolestí před a při menstruaci
 • uvolnění jizev (nástřihy, císař, jiné operace) - zlepšuje oblast jizvy a s tím spojené prožívání náročných životních situací (šok, trauma)
 • probouzení tkáně při snížené citlivosti, či necitlivosti při doteku
 • zklidnění extrémně citlivého nervového systému nejen v intimní oblasti
 • zlepšení odchodu lymfy z dolních končetin a pánevní oblasti-celkové zlepšení systému
 • propojení celého těla s prožitky na všech úrovních 

Mapování pracuje i s bolestivými emocionálními prožitky z naší minulosti. Jejich vnímání se tak stává snesitelnější. Vylepšuje pohled na naši přítomnost a poskytuje nám tím pohled na nové možnosti života.

Co se po ošetření ženy mění

 • vnímá své hranice v životě a dokáže si je nastavit
 • větší jasnost v rozhodování
 • vylepší se její spojení se svým tělem
 • zlepší se její sebevědomí
 • více si sebe váží
 • naučí se přijímat svou minulost, aniž by docházelo k retraumatizaci
 • žena se více zaměřuje na své vnitřní prostředí a ne na vnější okolí

V životě často nejsme opravdově slyšeni a viděni. Toto slyšení nemusí být přenášeno do slov a vět, aby jsme to dokázali zavnímat. Uskutečnuje se to i na neverbální úrovni, ale přesto hluboce vnitřně vnímané. Každé takové necitlivé jednání se ukládá v těle.

"Je to o hlubokém naslouchání a otevření srdce druhému člověku."

Příprava na ošetření

Mým úkolem je zabezpečit naprosto bezpečný prostor pro ošetření.

Proto vždy na první schůzce začínáme vzájemným povídáním. Vysvětlím a popíšu Vám postup, jak bude ošetření probíhat. V průběhu úvodního rozhovoru mi sdělíte své přání, záměr návštěvy. Je sepsaná anamnéza. Vše je diskrétní a není dále šířeno. 

Dotazování na Vaše osobní životní situace je důležité. Zjišťuji Vaše zdroje, které pak budeme dále využívat při samotném procesu v ošetření. 

Po rozhovoru a zodpovězení případných doplňujících otázek, máte prostor na přípravu (sprcha). V celkové době 3 hodin je zahrnuto povídání, příprava, samotné ošetření, konečná úprava před odchodem domů a společné krátké shrnutí celého sezení.

Při první návštěvě proto může být povídání trochu delší. Další plánované ošetření již probíhá podle situace a aktuálních témat. 

Průběh vlastního ošetření

Průběh ošetření je velmi pomalý a respektující k Vašim vlastním potřebám, které během ošetření vyvstávají.

Vědomý dotek, který Vám poskytuji, je provázen mou plnou pozorností. Vzájemnou spoluprací mapujeme tkáně a místa, kde je zapotřebí něco uvolnit, zvědomit, nebo zcitlivět.

Tempo v ošetření určujete Vy, citlivost Vaší tkáně a vše, co je v ní zaznamenáno!

Fyzické změny se dají zavnímat již během probíhajícího ošetření, tkáň se stává vláčnější, volnější, a měkčí.

Během ošetření často také přichází zvědomění souvislostí mezi citlivostí tkáně a Vaším životním příběhem. Může se také nabízet možné řešení.

Po dokončení série ošetření Vaše oči budou zářit a celkově budete vyzařovat do svého biopole pocity štěstí a spokojenosti. V tomto naladění se lépe daří činit další životní rozhodnutí.

Kdy na mapování přijít

Mnoho žen se může při představě podstoupení tohoto ošetření zaleknout. Důležité je k tomuto rozhodnutí vnitřně dozrát.

Rozhodnutí by mělo přijít z Vašeho hlubokého pocitu, že je to ten správný směr pro Vás. Měla byste to vnímat, až na niterné bázi. Může to přicházet do vědomí i tak, že se informace o mapování začnou více vynořovat ve vašem okolí, uvidíte články nebo zaslechnete rozhovor jiných žen.  I to je možné brát jako znamení.

Krátce po vstupu na ošetření pak přichází pocit uvolnění a bezpečí. V tomto nastavení se zklidňuje nervová soustava a je pak možné lépe vnímat své tělo, tkáně a emoce. Tento směr má velký přesah ve svých léčebných kvalitách.

V případě, že by jste ráda na sobě začala pracovat, ale zatím nejste s tímto ošetřením úplně v souladu, mohu poskytnou jinou formu léčení těla.

"Je třeba přistupovat k životu, bez zbytečných omezení,
sebeodsuzování, posuzování a hodnocení čehokoliv.

Naučit se přijímat své touhy a potřeby."