Mé vzdělání

"Život není to, čím by měl být. Je tím, čím je.
Způsob, jakým si s tím poradíš, je to, co činí rozdíl."

V.Satir

2022 - Srdce orgán spojení a lásky - kraniosakrální biodynamika - Etienne Peirsman

2022 - Asistence (ICSB-International Institute for Craniosacral Balancing - Bhadrena Tschumi Gemin MA, BCST, RCST®, Kavi Gemin, Osteopath, BCST, RCST®)

2022 - Stillnes in motion - v náruči zdraví na sklonku života - postgraduální studium (ICSB-International Institute for Craniosacral Balancing - Bhadrena Tschumi Gemin MA, BCST, RCST®, Kavi Gemin, Osteopath, BCST, RCST®)

2021 - Vtělení lidské bytosti - postgraduální studium (ICSB-International Institute for Craniosacral Balancing - Bhadrena Tschumi Gemin MA, BCST, RCST®, Kavi Gemin, Osteopath, BCST, RCST®)

2019 - 2021 NeuroEnergetická terapie NET - nový přístup k holistické péči o zdraví - dokončené postgraduální studium 3 roky - (Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST)

2020 - Baby Course in craniosacral biodynamic therapy - postgraduální studium (ICSB-International Institute for Craniosacral Balancing - Bhadrena Tschumi Gemin MA, BCST, RCST®)

2019 - Training - Endermologie - Cellu M6® Alliance - Therapy (LPG-Paříž)

2017 - Training - Endermologie - Body and Face and Sport - Cellu M6-Integral (LPG-Paříž)

2016 - 2019 Craniosacral Biodynamics, BCST - (ICSB-International Institute for Craniosacral Balancing - Bhadrena Tschumi Gemin MA, BCST, RCST®, Kavi Gemin, Osteopath, BCST, RCST® - 3 roky - r.2019 - obhajoba diplomové práce)

2015 - 2016 Asistence na kurzech (DaR)

2014 - 2015 Certifikovaný profesionální výcvik Sexologické práce s tělem (Sexological Bodywork - Joseph Kramer, Ph.D., Mgr. D. Palečková, CSB, Ing. R. Vojík, CSB)

2015 - Základní principy koučinku

2015 - Jizvy - práce s jizvou (DaR - Ing. R. Vojík, CSB)

2015 - Terapie jizev (CKP - Mgr. Věra Verchozinová)

2014 - Sensual Holistic Massage (DaR)

2014 - Vaginal Mapping - (DaR)

2013 - Hloubková masáž krku (SVZ - S.Flandera)

2012 - 2013 Asistence na kurzech Tělo a stres (CKP)

2010 - Účast na kurzu o dýchání (Clara-Marie Helen Lewitová, Mgr.Jana Vovsová-Lewitová, Mgr.Jan Maryška)

2009 - Účast na kurzu pohyb a stabilita (Český Krumlov - Unify ČR - Prof.MUDr.Karel Lewit, Clara-Maria Helena Lewit, Mgr.J.Maryška)

2009 - Emoční a sociální zrod dítěte (CKP - MUDr.Peter Pothe)

2008 - Klinický seminář (CKP - Prof.MUDr.Karel Lewit DrSC.)

2008 - Forma - funkce - facilitace (CKP - Clara-Marie Helena Hermachová (Lewitová)

2008 - Taping - prevence poruch pohybového aparátu (NZZ - S.Flandera)

2007 - Hlas a dech ve fyzioterapii (CKP - Mgr. Jana Lewitová)

2007 - Baňkování - moxování (SVZ S.Flandera)

2007 - Masáž hlavy (SVZ S.Flandera)

2007 - Lymfodrenáž s uplatněním ve zdravotnictví (NZZ S.Flandera - E.Hrubá)

2007 - Uvolňovací techniky (SVZ S.Flandera - Vojtěch Beneš)

2007 - Tradiční masáže Siamu (SVZ S.Flandera - Alena Štefáčková)

2006 - Přístup k diagnostice a terapii podle Clary-Marie Heleny Hermachoví (Lewitové)

2006 - Měkké techniky (SVZ S.Flandera - E.Hrubá)

2005 - Měkké techniky (SVZ S.Flandera - E.Hrubá)

2005 - Estetické formování postavy (NZZ S.Flandera - E.Hrubá)

2005 - Celotělová kosmetická masáž se zaměřením na lymfatické cesty (NZZ - S.Fladera - E.Hrubá)

2004 - Základní kurz aromaterapie (Karel Hádek)

2004 - Reflexní zóny plosky nohy (NZZ S.Flandera - doc.MUDr.M.Tichý, CSc.)

2004 - Tlaková masáž (NZZ S.Flandera - E.Hrubá)

2004 - Osvědčení o absolvování kurzu pro nižší zdravotnické pracovníky (31.1.2004-13.6.2004 - NZZ Stanislav Flandera)

Diplom Craniosacral Biodynamics